A JAK elnöksége pályázatot hirdet a JAK elnöki tisztségének betöltésére

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) elnöksége alapszabályának megfelelően pályázatot hirdet tagjai között.

A mandátum időtartama: 2018. január 1. – 2020. december 31.

A tisztségre alapvetően egyéni jelöltek pályázatait várjuk, a jelöltek azonban új elnökségi tagokkal közösen is adhatnak be pályázatot.

A pályázat feltételei, az elnöki tisztség feladatkörei

Az elnök feladata a JAK 2002. augusztus 30-ával életbe lépett alapszabályának értelmében (3.3 pont) a JAK általános képviselőjeként képviselni a JAK-ot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; összefogni és irányítani a JAK tevékenységét, az elnökség munkáját; a dolgozók tekintetében gyakorolni a munkáltatói jogokat; gyakorolni a JAK bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot; vezetni az elnökség és a közgyűlés üléseit; gondoskodni a JAK üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a közgyűlés szabályszerű összehívásáról és megfelelő előkészítéséről, a felügyelő bizottság tájékoztatásáról, a bírósági bejelentésekről és a kötelező államigazgatási adatszolgáltatásokról; elkészíteni a JAK 2011. évi CLXXV. törvény 29§-a szerinti éves pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint évente egyszer jelentést készíteni a JAK éves tevékenységéről és vagyoni helyzetéről.

Az elnök képviseli a JAK-ot a különböző kuratóriumokban és szakmai testületekben, az EMMI-nél és a különböző alapítványoknál a felmerülő ügyekben, körlevelekben értesíti a JAK tagságát a JAK programjairól, a különböző ösztöndíjakról és a tagságot érintő egyéb ügyekről. Irányítja a titkár munkáját, folyamatosan tájékozódik az elnökségi tagok és a programfelelősök munkájáról és ennek figyelembe vételével elkészíti a JAK éves szakmai munkatervét és tevékenységének koncepcióját. Az elnök a JAK-tábor főszervezője, gondoskodik a JAK nemzetközi kapcsolatainak fenntartásáról és fejlesztéséről.

Az elnöki megbízatás 3 évre szól. Az alapszabály 3.2.3 pontjának értelmében a közgyűlés ezt indokolt esetben még egyszer, ugyanolyan időtartamra meghosszabbíthatja.

Az elnök munkájáért tiszteletdíjban részesül, ennek mértékéről az alapszabály 3.3.3 pontjának értelmében a közgyűlés dönt. Ennek jelenlegi összege havi bruttó 200.000 Ft.

A pályázó legyen a JAK tagja

A pályázó ne legyen más hazai írószervezet vezetőségének tagja, illetve a tisztség elnyerésekor mondjon le más hazai írószervezet vezetőségében esetlegesen betöltött funkciójáról.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat elektronikusan a jak@jozsefattilakor.hu címre kérjük benyújtani, melynek beérkezéséről a JAK visszajelzést küld.

 A pályázathoz a következőket kérjük mellékelni:
   1. részletes pályázati terv, amely tartalmazza:

  • a pályázó szakmai tervét és vezetői elképzelését rövid és hosszabb távon egyaránt,
  • az esetleges szervezetfejlesztésre vonatkozó elképzeléseit,
  • a JAK finanszírozására, működtetésére vonatkozó pénzügyi elképzeléseit
  1. szakmai önéletrajz és publikációs lista.

Beadási határidő: 2017. július 31., hétfő.

 A pályázat elbírálása

A pályázatok előzetes elbírálását, regisztrációját – annak vizsgálatát, hogy a pályázati kiírás formai kritériumainak megfelelnek-e – az elnökség végzi. Hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, melyre a JAK augusztus 3-ig küld ki felszólító levelet. A formailag megfelelő pályázatokat az elnökség iktatja, és erről a pályázókat levélben értesíti és elhelyezi a www.jozsefattilakor.hu honlapon legkésőbb 2017. augusztus 16-ig.

A pályázatokat a tagság a 29. JAK-táborban tartott közgyűlésen fogja elbírálni, 2017. szeptember 1-jén. Ezt megelőzően az elnökség által formailag megfelelőnek talált pályázatokat minden JAK-tag e-mailben megkapja, vagy akár a JAK irodájában is elolvashatja. A közgyűlésen a pályázók pályázatukat röviden ismertetik, s módjukban áll a tagságnak a pályázatukkal kapcsolatos kérdéseire felelni. Ezt követően – az alapszabály 3.1.10 pontjának értelmében – a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését.

  1. május 18., Budapest

A JAK elnöksége

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.