Pályázati kiírás – JAKkendő-díj 2015

2015 évi JAKkendő-díj

A József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) célja a kortárs – hazai és határon túli – magyar irodalom és kulturális élet érdekében a fiatal írók pályakezdésének segítése, a pályájuk elején járó írók munkájának támogatása, számukra bemutatkozási, publikálási lehetőségek biztosítása.

E céllal összhangban a József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) nyílt pályázatot hirdet a 2015 évi JAKkendő-díj elnyerésére olyan pályakezdő, szépirodalmi kötettel még nem rendelkező prózaírók számára, akik 2015. december 31-ig nem töltik be a 40. életévüket. A pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítója a JAK, a díj támogatója az MrSale Öltönyüzlet.

Korábbi díjazottak, eredmények

 Az első alkalommal odaítélt díjat 2012-ben Szil Ágnes Tangram című kézirata kapta, amellyel a szerző a németországi Kielben részt vehetett az Elsőregényesek Fesztiválján. A második Jakkendő-díjat 2013-ban Mán-Várhegyi Réka Boldogtalanság az Auróra-telepen című kézirata nyerte el, majd a szerző 2014-ben megkapta a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjat, s 2015-ben ő képviselte Magyarországot az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválján. A harmadik díjazott Papp-Zakor Ilka Angyalvacsora című könyvét a fővárosi önkormányzat fiatal tehetségeket támogató programja keretében ismerték el a Margó Fesztiválon, s bekerült a Horváth Péter irodalmi ösztöndíj TOP3 jelöltjei közé is.

A pályázat feltételei

– A pályázaton kizárólag szépirodalmi kötettel még nem rendelkező szerző vehet részt.

– Pályázni kész kézirattal (a szerző által kiadásra szánt kötet egésze) lehet prózai műfajokban (regény, elbeszélés, novelláskötet, esszé). A teljes kézirat bemutatása szükséges.

– A pályázat jeligés

– A nevezési korhatár: 40 év (a mindenkori JAK- tagságnak megfelelően).

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

Az érvényes pályázat három különálló, PDF formátumú elektronikus dokumentumból áll:

1. számú dokumentum: A pályázati kiíráshoz mellékelt ADATLAP kitöltve, melyet különálló, egységes dokumentumban kérünk mellékelni. Az adatlap az alábbi adatokat tartalmazza:

– a pályázat jeligéje

– születési név

– születési idő

– lakcím

– telefonszám

– e-mail cím

– rövid szöveges önéletrajz (maximum 3000 leütés)

 

2. számú dokumentum: amely a pályázat részeként egyetlen fájlban az alábbiakat tartalmazza:

–        A pályázat jeligéje;

–        a mű szinopszisa (2-3 oldal);

–        pályaműtől függően tartalomjegyzék;

–        rövid szövegmutatvány (egy tetszőlegesen kiválasztott, maximum 16 oldal terjedelmű, egybefüggő szövegrészlet a műből).

A 2. számú dokumentum a pályázó nevét nem tartalmazhatja!

3. számú dokumentum: A kézirat, amelynek terjedelme minimum 120 000, maximum 400 000 leütés szóközökkel. A kézirat egységes formai követelményei:

–        Times New Roman betűtípus;

–        12-es betűméret;

–        1,5-es sorköz.

A kéziraton a szerző nevének feltüntetése a pályázat jeligés jellege miatt tilos. A kézirat fejlécében a pályázati jeligét kell feltüntetni.

A pályázat benyújtásának módja

A három pályázati dokumentumot együtt e-mailben PDF fájlformátumban kérjük eljuttatni a jakkendo@gmail.com e-mail címre. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton kell elküldeni.

 

A pályázónak formai hiánypótlásra egyszer van lehetősége, amiről e-mailben értesítjük. A kuratórium döntésétől függően a pályázótól nyomtatva is bekérheti az anyagot. A pályázat formai és tartalmi feltételeinek nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

Amennyiben a pályázó valótlan személyes adatokkal (szerzői álnéven pályázni természetesen megengedett), vagy nem saját kézirattal pályázik, az a pályázatból történő azonnali kizárását vonja maga után.

A pályázat benyújtási határideje

2015. december 16., 23:59

A határidőn túl beérkezett vagy tartalmilag hiányos pályázatokat a kiírónak nem áll módjában befogadni.

A díj odaítélésének menete

A beérkezett pályaművek mennyisége alapján a kiíró előválogatást tarthat.

A díjazásról a JAK által felkért öttagú szakmai kuratórium dönt. A 2015-es kuratórium tagjai:

Harmath Artemisz, irodalomtörténész, kritikus

Lapis József, irodalomtörténész, kritikus

Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész,

továbbá

Balajthy Ágnes irodalomkritikus és Borsik Miklós költő, szerkesztő, a JAK-füzetek könyvsorozat sorozatszerkesztői.

A díjazott pályamunka az 1982-től létező JAK-füzetek sorozatában jelenhet meg, illetve a szerző 200 000 Ft összértékű írói támogatásban részesül.

A díjat 2016 januárjában adják át.

A támogatóról

A JAKkendő-díj fő támogatója:

MrSale Öltönyüzlet 1066 Budapest, Weiner Leó utca 20.

A JAKkendő-díj Magyarországon ritka és kivételes módon magánalapítású szépirodalmi díjként jött létre 2012-ben.

A JAKkendő-díj alapító támogatója a MrSale Öltönyüzlet, melynek cégvezetője, Békés Zoltán fontos célnak tartja a magyar kultúra és mindenekelőtt a fiatal kortárs magyar irodalom helyzetbe hozását, és hogy az elismerést évről-évre odaítéljék egy-egy pályakezdő magyar prózaírónak. Az alapító szándéka hosszú távon az is, hogy a díj a könyvek eladásából és további támogatásokból önfenntartóvá váljon.

Támogassa Ön is a díjat és a fiatal szerzők megjelenését!

További támogatásokat közvetlenül a József Attila Kör bankszámlaszámán ajánlhat fel: 11706016-20464170

A pályázati ADATLAP a kiírásban található linkre kattintva, és itt is elérhető: ADATLAP_JAKkendő 2015

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.