A JAK elnöksége pályázatot ír ki egy új könyvsorozat elindítására és szerkesztésére – rövid megjegyzés

Megjegyzés

Az elmúlt időszakban számos pozitív visszajelzés érkezett a tervezett könyvsorozattal kapcsolatban, amiket nagy örömmel vettünk.

A kiíráskor azonban nem egészen körültekintően jártunk el, ezért szándékaink ellenére különböző sajnálatos félreértéseket okoztunk, továbbá az általunk felvetett munkacím számos olyan jogi kérdést vetett fel azóta, amely inkább változtatásra sarkall bennünket.

Az eredeti, elsősorban Petőcz András munkásságához köthető Médium-Art elnevezés ugyanis egy szamizdat kiadványra, a mediálisan érzékeny művészeti-irodalmi alkotások bizonyos csoportjára, s a JAK-füzetek ezekből összeálló antológiájára egyaránt utal. Ezek a párhuzamos kontextusok tehát feleslegesen meg is terhelnék az új sorozatot. A hagyománytisztelet és a jóhiszeműség vezérelt minket, amikor ezt az elnevezést használtuk azokra a jelenségekre és célokra, amiket a sorozat majdan elérhet és megvalósíthat. Éppen ezért egyszerűnek tűnt javaslatként a pályázati kiírásban is ezt a munkacímet alkalmazni. Természetesen ezt a nevet nem kívántuk sem tekintettük kőbe vésettnek, hiszen véleményünk szerint ennek eldöntése leginkább a közgyűlés feladatai közé tartozik, továbbá nem is kívánunk indokolatlanul semmiféle jogi problémába keveredni ezek miatt. A kiírásban szereplő nevet tehát nem fogjuk használni a későbbiekben.

A könyvsorozat céljait és megvalósulását viszont rendkívül fontosnak tartjuk, ezért kérjük a pályázókat, hogy a JAK soron következő nyári közgyűlésén (2014. augusztus 30.) egyúttal legyenek névadói is a könyvsorozatnak, azaz tegyenek javaslatot a továbbiakban használható nevére!

Gaborják Ádám

elnök

***

A JAK elnöksége pályázatot ír ki a JAK tervezett, új Médium-Art című könyvsorozat elindítására és szerkesztésére

1. A szerkesztők feladata a JAK új, az irodalmat és a társművészeteket fuzionáló könyvsorozatának elindítása, a sorozat alapjainak kidolgozása, valamint évi 3-4 kötet kiadása, a kéziratok kiválasztása és elbírálása, szükség esetén társkiadó keresése és az együttműködés lebonyolítása.

2. A sorozatszerkesztők megbízatása 2 évre szól, amelyet a JAK alapszabálya 3.2.3 pontjának értelmében a közgyűlés indokolt esetben még egyszer, ugyanilyen időtartamra meghosszabbíthat. Az új szerkesztők munkájukat 2014. szeptember 1-jén kezdik el.

3. Párosok pályázatait várjuk, legalább az egyik pályázó JAK-tag legyen, és a másik se töltse be a JAK tagság korhatáraként meghatározott 41. életévet. Amennyiben a pályázatot elnyerik, és az egyikük nem tag, lépjen be a JAK-ba.

4. A szerkesztők az elvégzett munkáért tiszteletdíjat kapnak, ezt a saját maguk által pályázott összegekből fedezik. Ennek a díjazásnak a mértékéről az alapszabály 3.2.3. pontjának értelmében a felügyelő bizottság jóváhagyásával az elnök dönt. Jelenleg ez könyvenként és fejenként legfeljebb 60000 Ft.

5. Legalább az egyik pályázó rendelkezzen szerkesztői gyakorlattal, és legalább az egyik képes legyen szervezési, pénzszerzési, gyakorlati feladatok ellátására.

6. A két pályázó rendelkezzen átfogó ismeretekkel a fiatal írók munkáit, működését illetően, jártas legyen a kortárs művészetek és kultúra világában, továbbá legyen kreatív és nyitott az új könyvészeti és mediális technológiákra.

7. Pályázati tervet kérünk írásban, amely tartalmazza a pályázók szakmai és menedzselési elképzeléseit, valamint szakmai önéletrajzát és publikációs listáját is.

8. A pályázat beküldésének határideje: 2014. augusztus 21. (csütörtök)

9. A pályázatokat elektronikusan a jak@jozsefattilakor.hu címre kérjük benyújtani, a beérkezésről a JAK visszajelzést küld. A pályázatok előzetes elbírálását, regisztrációját – annak vizsgálatát, hogy a pályázati kiírás formai kritériumainak megfelelnek-e – az elnökség végzi. Hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, melyre a JAK 2014. augusztus 23-ig küld ki felszólító levelet. A formailag megfelelő pályázatokat az elnökség iktatja, és erről a pályázókat levélben értesíti 2014. augusztus 24-ig, és elhelyezi a JAK honlapján.

10. A pályázatokat a JAK nyári közgyűlése bírálja el (2014. augusztus 30.). Ezt megelőzően az elnökség által formailag megfelelőnek talált pályázatokat minden JAK-tag megkapja e-mailben, vagy akár a JAK irodájában is elolvashatja. A közgyűlésen a pályázók pályázatukat röviden ismertetik, s módjukban áll a tagság pályázatukkal kapcsolatos kérdéseire felelni. Ezt követően – az alapszabály 3.1.10. pontjának értelmében – a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Budapest, 2014. július 21.

A JAK elnöksége

*****

 

A tárgyban írott levél a tagságnak:

Kedves JAK-tag!

2014 nyarán, a balatonszemesi JAK-táborban jelenik meg Czinki Ferenc Egy kocsma város című kötete a JAK gondozásában. Az Oláh Gergely Máté fotóival és Varga Gábor Farkas könyvkötő segítségével készülő könyv egy olyan összművészeti alkotás lesz, amely a könyvkiadás új lehetőségeire is felhívja a figyelmet. A JAK elnöksége – folytathatónak tartva ezt a munkát, s figyelembe véve a kurrens alkotói, művészeti és könyvkiadási tendenciákat –, javasolni szeretné egy új könyvsorozat elindítását.

A sorozat kifejezetten a társművészetekre nyitott, médiumérzékeny alkotók vagy alkotói csoportok munkáinak, illetve tematikus antológiáinak megjelenését támogatná. Az új könyvszéria támaszkodhatna a JAK-füzetek sorozatban korábban megjelent, kapcsolódó kötetek szellemiségére (pl. Lábass Endre: Az ünnep; Médium-Art (Válogatás a magyar experimentális költészetből); Török László: Módosulások; Szkárosi Endre–Galántai György: Szellőző művek), valamint a JAK közreműködésével megjelent kiadványokra (Új magyarhangok). A sorozat profilját ennek a hagyománynak a figyelembe vételével érdemes kialakítani.

A szerkesztői pozícióra tehát a JAK-füzetekhez és a Világirodalmi Sorozathoz hasonlóan pályázatot írunk ki, bízva abban, hogy megtaláljuk a kreatív és lelkes szerkesztőket, akik szeretik a kihívásokat, látnak fantáziát a sorozatban és elköteleznék magukat egy ilyen munka mellett.

 

Üdvözlettel:

Gaborják Ádám

elnök

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.