A JAK elnökségének pályázati felhívása a JAK elnöki tisztének betöltésére

A JAK elnöksége pályázatot hirdet a JAK elnöki tisztének betöltésére.

1. Az elnök feladata a JAK 2002. augusztus 30-ával életbe lépett alapszabályának értelmében (3.3 pont) a JAK általános képviselőjeként képviselni a JAK-ot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt; összefogni és irányítani a JAK tevékenységét, az elnökség munkáját; a dolgozók tekintetében gyakorolni a munkáltatói jogokat; gyakorolni a JAK bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot; vezetni az elnökség és a közgyűlés üléseit; gondoskodni a JAK üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a közgyűlés szabályszerű összehívásáról és megfelelő előkészítéséről, a felügyelő bizottság tájékoztatásáról, a bírósági bejelentésekről és a kötelező államigazgatási adatszolgáltatásokról; elkészíteni a JAK éves pénzügyi beszámolóját, a Khtv 19§ 3. pontja szerinti tartalommal bíró közhasznúsági jelentését, valamint évente egyszer jelentést készíteni a JAK éves tevékenységéről és vagyoni helyzetéről.

2. Az elnök képviseli a JAK-ot a különböző kuratóriumokban és szakmai testületekben, az EMMI-nél és a különböző alapítványoknál a felmerülő ügyekben, körlevelekben értesíti a JAK tagságát a JAK programjairól, a különböző ösztöndíjakról és a tagságot érintő egyéb ügyekről. Irányítja a titkár munkáját, folyamatosan tájékozódik az elnökségi tagok és a programfelelősök munkájáról és ennek figyelembe vételével elkészíti a JAK éves szakmai munkatervét és tevékenységének koncepcióját. Az elnök a JAK-tábor főszervezője, gondoskodik a JAK nemzetközi kapcsolatainak fenntartásáról és fejlesztéséről.

3. Az elnöki megbízatás 3 évre szól; az alapszabály 3.2.3 pontjának értelmében a közgyűlés ezt indokolt esetben még egyszer, ugyanolyan időtartamra meghosszabbíthatja. A mandátum időtartama: 2015. január 1-től 2017. december 31-ig.

4. Az elnöki tisztségre pályázó legyen a JAK tagja. Mandátumának három éve alatt 41. életévét ne töltse be. Bírjon komoly, sokéves, széles körben ismert szakmai (írói, irodalomtörténészi, kritikusi, szerkesztői, műfordítói) múlttal. Rendelkezzen tapasztalatokkal a kulturális pályázatok, azok megírása és a velük való elszámolás, a rendezvényszervezés, a könyvkiadás folyamatainak terén, áttekintő ismeretekkel a társadalmi szervezetekre vonatkozó törvények, jogszabályok és adózási szabályok terén. Legyen tárgyalóképes nyelvismerete legalább egy idegen nyelvből.

5. Ne legyen más hazai írószervezet vezetőségének tagja, illetve a tisztség elnyerésekor mondjon le más hazai írószervezet vezetőségében esetlegesen betöltött funkciójáról.

6. Az elnök munkájáért tiszteletdíjban részesül, ennek mértékéről az alapszabály 3.3.3 pontjának értelmében a közgyűlés dönt.

7. A pályázathoz a következőket kérjük mellékelni:
– pályázati terv, amely tartalmazza a pályázó szakmai tervét és vezetői elképzelését
– szakmai önéletrajz és publikációs lista

8. A pályázatokat elektronikusan a jak@jozsefattilakor.hu címre kérjük benyújtani, melynek beérkezéséről a JAK visszajelzést küld. Beadási határidő: 2014. augusztus 10.

9. A pályázatok előzetes elbírálását, regisztrációját – annak vizsgálatát, hogy a pályázati kiírás formai kritériumainak megfelelnek-e – az elnökség végzi. Hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, melyre a JAK augusztus 12-ig küld ki felszólító levelet. A formailag megfelelő pályázatokat az elnökség iktatja, és erről a pályázókat levélben értesíti és elhelyezi a www.jozsefattilakor.hu honlapon 2014. augusztus 16-ig.

11. A pályázatokat a JAK nyári közgyűlése fogja elbírálni, 2014. augusztus 30-án. Ezt megelőzően az elnökség által formailag megfelelőnek talált pályázatokat minden JAK-tag e-mailben megkapja, vagy akár a JAK irodájában is elolvashatja. A közgyűlésen a pályázók pályázatukat röviden ismertetik, s módjukban áll a tagságnak a pályázatukkal kapcsolatos kérdéseire felelni. Ezt követően – az alapszabály 3.1.10 pontjának értelmében – a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését.

Budapest, 2014. július 14.

A JAK elnöksége

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.