A 2014-es tavaszi közgyűlés jegyzőkönyve

Jegyzőkönyv a József Attila Kör 2014. május 23-i közgyűléséről 

A József Attila Kör közgyűlése 2014. május 31-én 15 órakor a Kossuth Klubban (1088 Budapest, Múzeum utca 7.) megkezdi ülését. A megjelent rendes tagok száma alapján a közgyűlés nem határozatképes, mivel megjelent rendes tagok száma nem éri el az alapszabály által előirt mértéket, a tagság  50 százaléka és egy főt. Az elnök a megismételt közgyűlést 15 óra 30 percre hívja össze.

 

A megismételt közgyűlésen jelenlévő rendes tagok jelenléti ív szerint:

 

 

Áfra János

Urbán Ákos

L. Varga Péter

Mán Várhegyi Réka

Bartók Imre

Bárány Tibor

László Szabolcs

Fehér Renátó László

Krusovszky Dénes

Turi Márton

Szabó Imola Julianna

Sörös Borbála Erzsébet

Nagy Ildikó Noémi

Braun Barna

Zerza Béla Zoltán

Kiss Tibor Noé

Szegő János

Tóth Marcsi

Kele Fodor Ákos

Sepsi László

Dékány Dávid

Magolcsay Nagy Gábor

Hevesi Judit

Gaborják Ádám

Kassai_Zsigmond

 

 

Levezető elnök: Gaborják Ádám

 

Gaborják Ádám elnök napirend előtt javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére, a közgyűlés egyhangúlag támogatja a javaslatot, így a jegyzőkönyvvezető Kassai Zsigmond titkár. A közgyűlés levezető elnöke Gaborják Ádám.

 

Az elnök felolvassa az eredeti napirendi pontokat. Fehér Renátó javaslatot tesz arra, hogy a „Tagfelvétel…” ügye előrébb kerüljön a Világirodalmi Sorozat szerkesztőinek megválasztása utánra. A közgyűlés egyhangúlag támogatja a döntést.

 

1. napirendi pont az elnök szakmai és pénzügyi beszámolója a 2013-as évről

 

Gaborják Ádám, a JAK elnöke megtartja szakmai és pénzügyi beszámolóját a 2013-as évről. Felhívja a figyelmet a részletes szakmai beszámolóra, amely az elmúlt év pozitív és negatív fejleményeit elemzi. A pénzügyi beszámolóban kitér arra, hogy a JAK éves költségvetésében közel egymillió forintnyi kiadás pályázati támogatásokba nem elszámolható, a szervezet évek óta görgeti magával ezt a problémát, és ez jelentősen terheli az amúgy is forráshiányos költségvetést. A részletes szakmai beszámolóban az elnök a szervezet problémáit három pontban összegi: forráshiány, a tagok inaktivitása, s a szervezetfejlesztés szükségessége. Ezekre a jövőben mindenképpen megoldást kell találnia a tagságnak és a vezetőségnek. Továbbá a JAK fejlődési lehetőségeit a helyi források felkutatásában, a tagok projektalapú pályáztatásában, a civil oldal erősítésében, valamint a nemzetközi hálózat megerősítésében látja. A Felügyelő Bizottság javaslatait, és tájékoztatja a tagságot a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzottakról.

 

Az elnök beszámolójához Kele Fodor Ákos kérdést tesz fel. Azt kérdezi, ha volna ötlete a forráshiány pótlására, mikor terjesztheti elő. Az elnök javaslata az, hogy később, a vita során fogalmazza meg javaslatát.

 

16:04 Magolcsay Nagy Gábor megérkezik.

 

Gaborják Ádám a tagdíjfizetés rendjéről szólva azt javasolja, hogy a fizetési határidő a rendes tagoknak 2014-ben az Ünnepi Könyvhét utolsó napja legyen, utána a nem fizető tag lekerül az elektronikus hírlevélről. Ezután az augusztusi JAK-tábor vége legyen a következő határidő, aki ez után sem fizet annak, a JAK nem fizet honoráriumot, illetve a tagdíja a következő honoráriumából levonásra kerül.

 

A vita során Kele Fodor Ákos felveti, hogy a rendezvényeken belépti díjakból, Bárány Tibor azt a javaslatot teszi, hogy kerüljön kiküldésre olyan körlevét, amely rákérdez arra, hogy a nem fizető JAK-tag fenntartja-e tagságát.

 

Gaborják Ádám összegez, azt a javaslatot teszi,hogy idén a tagdíj-fizetési határidő a JAK-tábor vége legyen, utána pedig a korábbi javaslatnak megfelelően lépcsőzetesen kerüljön behajtásra a tagdíj a nem fizető tagoktól.

 

Az elnök beszámolóját a jelenlévő tagok 2 tartózkodással elfogadják.

A tagdíj-fizetés rendjéről előterjesztett és megvitatott javaslatot a közgyűlés egyhangúlag támogatja.

 

2.   napirendi pont a programfelelősök beszámolója a 2013-as évről, és a 2014-es programtervek megtárgyalása.

 

Szegő János beszámolójában elmondja, hogy szervezőként azt tapasztalja, egyre nehezebb megszervezi a JAK Tanulmányi Napokat, kevés az érdeklődő. A továbbiakban lemond a rendezvény szervezéséről, de tanácsaival szívesen segíti a további munkát. Javasolja, hogy társszervezet bevonásával kellene megszervezi a következő konferenciát.  A legutóbbi konferenciáról szólva elmondja, családias hangulatú tanácskozás volt, amely az adaptáció kulturális kontextusait járta körül. L. Varga Péter javaslata, hogy a KULTOK konferencia és a JAK tanulmányi napok fúzióban működjön tovább. Áfra János, a KULTOK szervezője szerint fontos, hogy ne csak vidéken, Debrecenben, de Budapesten is legyen konferencia. A szakmai beszámolót a közgyűlés egy tartózkodással elfogadja. Mivel Szegő János programszervezői mandátuma az idei évben lejár, a közgyűlés arról dönt, hogy új pályázatot ír ki a pozícióra, a javaslatot a közgyűlés 3 tartózkodással elfogadja.

 

L. Varga Péter a Műfordító Táborról elmondja, a JAK egyik pénzügyi értelemben kiemelt rendezvénye. A Műfordító Tábor nem látványos ugyan, de pénzügyi szempontból nagyon kiemelkedő, hiszen egy 2012-es pályázatnak köszönhetően 2013-ban és 2014-ben is biztosítva vannak a forrásai. Idén sikerült továbbá megegyezni az Akadémiai Kiadóval idegen nyelvű nagy szótárak elektronikus hozzáféréshez. A kiadó ezzel hozzájárul a táborban folyó munka sikeréhez. A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodással elfogadja.

 

Áfra János a KULTOK konferenciasorozat felelőseként beszámolójában kiemeli, örvendetes, hogy a konferenciára a legfiatalabbak is jelentkeztek, és megtisztelték a konferenciát tekintélyes szakemberek is. Az idei évben először volt két szekció, és az esti sávban olyan programot szerveztek (I. Debreceni Slam Poetry Verseny döntője), ami sok látogatót hozott. A beszámolót a közgyűlés 1 tartózkodással elfogadja.

 

Krusovszky Dénes a Világirodalmi Sorozat szerkesztői beszámolójában elmondja, milyen könyvek jelennek meg éppen és milyen könyveket adtak be a tavaszi pályázati időszakban. Kiemeli, hogy a pályázati forrásokban nagyon nagy jelenőséggel bírt az EU Kultúra Programja, ebből a keretből minden évben nyertek pénzt. Megjegyzi azt is, hogy a szervezet törekvése a nemzetközi nyitásra jól összeilleszthető a Világirodalmi Sorozat törekvéseivel, a könyvsorozat ennek tartópillére lehetne, és érdemes a munkába külföldi kulturális intézeteket is bevonni. Gaborják Ádám felveti, mint felelős kiadó, a JAK elnöke problémának látja a két kiadó közötti együttműködést, nem lát rá sem a kötelező példányszámokra, és a pénzügyekre sem. Krusovszky Dénes válaszában elmondja, L’Harmattan kiadó jó partnernek bizonyul, a pénzügyi résszel ők foglalkoznak, és ez sok terhet levesz a sorozatszerkesztők válláról, ugyanakkor valóban tisztázni kell az említett kérdéseket. A beszámolót a Közgyűlés 1 tartózkodással elfogadja..

 

Gaborják Ádám tájékoztatja a közgyűlést, hogy Lóránt Zsófia elnökségi tagságáról lemondott, ennek következtében Tóth Kinga veszi át a Solitude-csereprogram ügyeit. A Solitude-ösztöndíj pályázatát a JAK elnöksége hamarosan ki fogja írni. Gaborják Ádám elmondja továbbá, hogy Czinki Ferenc székesfehérvári projektjei jó például szolgálnak arra, hogyan lehet programokat szervezni vidéki helyszíneken, és kiemeli Czinki Ferenc épülő nemzetközi kapcsolatait is. Mivel Lóránt Zsófa lemondott az elnökségi tagságáról, a JAK elnökségében egy hely megüresedett. 2013-ban felmerült az elnökségben, hogy Kassai Zsigmond a titkári feladatok mellett legyen elnökségi tag is, s rendelkezzen szavazati joggal. Gaborják Ádám az elnökség nevében javaslatot tesz az új elnökségi tag személyére. Kassai Zsigmond elnökségi taggá választását a közgyűlés 2 tartózkodással elfogadja.

 

17:25 Szabó Imola Julianna és Magolcsay-Nagy Gábor elmegy.

 

17. 28. Hevesi Judit megérkezik

 

3.  napirendi pont  a Világirodalmi Sorozat új szerkesztőinek megválasztása.

 

Mohácsi Balázs és Sörös Borbála ismertetik pályázatukat. Szeretnék folytatni a tavaly elindított világlíra sorozatot, ezen kívül közönségbarát regényekkel dolgoznának majd. Vidéki estek és workshopok szervezését is vállalnák elsősorban Szegeden, Pécsett, Debrecenben. Ezt követően Bárány Tibor és Nádor Zsófia ismerteti a pályázatát.  Elmondják, hogy szerintük megnőtt az érdeklődés a tömegkulturális kódokat is felmutató irodalmak iránt, és a, a JAK brandjéhez illeszkedve olyan szövegeket szeretnének kiadni, amelyeket a bestseller-kiadók nem vállalnak. A sorozat köré olyan nyilvánosságot szerveznének, ami láthatóvá teszi magát a sorozatot. A vitát követően Gaborják Ádám szavazásra bocsátja a jelölteket. A sorozatszerkesztők személyéről a közgyűlés titkos szavazással dönt.

 

A JAK Világirodalmi Sorozat szerkesztői 10 szavazattal Bárány Tibor és Nádor Zsófia lesznek, Sörös Borbála és Mohácsi Balázs 8 szavazatot kap. 3 rendes tag nem szavaz, tehát tartózkodik.

 

18:25-kor Bárány Tibor, Nádor Zsófia, Sörös Erzsébet Borbála és Mohácsi Balázs elmegy.

 

4. napirendi pont a  tagfelvétel és tiszteletbeli tagok megválasztása

 

A József Attila Kör közgyűlése az új tagok megválasztásáról az alábbiak szerint dönt:

Borda Réka egyhangúlag

Szenderák Bence egyhangúlag

Pál Sándor Attila: egyhangúlag

Bíró Krisztián egyhangúlag

Szarka Károly egyhangúlag

Mohácsi Balázs egyhangúlag

Gáspár Anna 3 tartózkodás mellett

Gergely Borbála: egyhangúlag

Komor Zoltán 3 tartózkodás mellett

Simon Bettina egyhangúlag

Csepcsányi Éva: 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodás mellett

Gáti István 14 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a József Attila Kör tagja.

 

József Attila Kör a tiszteletbeli tagok megválasztásáról az alábbiak szerint dönt:

Sopotnik Zoltán egyhangúlag

Cserna Szabó egyhangúlag

Fisli Éva 2 tartózkodás mellett

Györe Gabriella egyhangúlag

Hites Sándor 2 tartózkodás mellett

Kiss Noémi 1 tartózkodás mellett

Peer Krisztián egyhangúlag

Rácz I. Péter 1 nem szavazattal

Martin Iringó 1 tartózkodás mellett

Péterfi András: 9 igen szavazattal 7 tartózkodás mellett

Papp Sándor Zsigmond egyhangúlag a József Attila kör tiszteletbeli tagja.

Varga Virág 1 igen, 8 nem, 7 tartózkodás mellett nem kerül a József Attila Kör tiszteletbeli tagjai közé.

 

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy az új tagoknak a 2014-es JAK-tábori végéig kötelező a tagdíj befizetése. Az augusztusban felvételt nyerő tagoknak az év végéig kell majd tagdíjat fizetni.

 

5.   napirendi pont az elnöki beszámoló az elmúlt időszak kultúrpolitikai eseményeiről és tárgyalásairól

 

Gaborják Ádám elnök beszámol az elmúlt közel egy év kultúrpolitikai fejleményeiről, a folyamatban lévő tárgyalásokról. Megemlíti, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy az MMA funkciója csak növekedni fog, s hogy egyre többen beszélnek az MMA és az NKA viszonyának rövidtávú megoldásáról. Vitára bocsátja, hogy az Magyar Művészeti Akadémia működési célú pályázatin való indulást a közgyűlés elfogadhatónak tartja-e. Az elnök hangsúlyozza, ebben a kérdésben a közgyűlésnek nem kell azonnal döntenie, egyelőre a problémafelvetés és a közös gondolkodás a cél, de legkésőbb a nyári közgyűlésen mindenképpen előrelépést kell tenni az ügyben. Akárcsak a József Attila-díj ügyében.

Krusovszky Dénes úgy véli, helyes volt a tiltakozás az elmúlt évben mind az MMA, mind az Emlékév kapcsán, mert nem elfogadható, amilyen ideológiát és kirekesztő nézeteket valló személyeket akarnak legitimálni ezeken keresztül, de valóban el kellene gondolkodni azon, hogy milyen taktikai utat válasszon a JAK arra az esetre, ha a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap összevonásra kerül.

Gaborják Ádám hozzáteszi, a későbbiekben bárhogyan is dönt a közgyűlés, az egzisztenciálisan és szakmailag is megváltoztatja a JAK pozícióját. Gaborják személyes véleményét is a közgyűlés elé tárja, miszerint az Magyar Művészeti Akadémia körül kialakult közegben nem látja elhelyezhetőnek a JAK-ot, de meg kell várni, milyen lépések lesznek az ügyben, hiszen ha egy pénzosztó szervezet marad, akkor lezárul egy kérdéskör. Braun Barna elmondja, úgy, hogy nincs más forrás, öngyilkosság lenne a JAK számára, ha nem pályázna, vagy ha nem, akkor pedig vállalja ezt az álláspontot határozottabban. Sepsi László beszámol arról, hogy amikor a Prizma folyóirattal pályáztak, nem láttak különbséget az NKA és az MMA pályázata között. Kiss Tibor Noé arról érdeklődik, volt-e párbeszéd más szervezetekkel, hogy közösen lépjenek fel az ügyben. Urbán Ákos aggodalmát fejezi ki, nem tudja, hogy mivel jár a visszautasítaná a JAK az MMA pályázati forrásait, és hogy ilyen keretek között, mennyi esély van, hogy fennmaradjon a szervezet. Gaborják Ádám emlékezteti a jelenlevőket, hogy ne keverjék össze az NKA független szerepét az MMA ideológiákkal nagyon megterhelt szerepével a közpénzek felosztásában, majd hozzáteszi, hogy ha a JAK most menne abba az irányba, hogy a korábbi döntésével ellentétesen most mégiscsak elfogadja az MMA pályázati pénzeit, azzal a szimbolikus státuszát és azokat a kapcsolatait veszélyeztetné, amiket az utóbbi évtizedekben felépített. Az elnök beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

 

6.   napirendi pont a JAK-tábor jelene és jövője

 

Gaborják Ádám, beszámol a szigligeti JAK-táborral kapcsolatos fejleményekről. Elmondja, hogy úgy tűnik, 2014-ben szinte biztosan nem sikerül Szigligetre vinni a tábort az alkotóház felújítási munkálatai miatt, továbbá a korábbi folyamatok is arra utalnak, hogy az új tulajdonosok nem is szívesen fogadják a rendezvényt. A tájékoztatót a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, az elnökség folytatja a tábor új helyszínének keresését, s ebben az ügyben a tagság véleményét is kikérik.

 

7. napirendi pont a JAK alapszabályának módosítása (vonatkozó jogszabályi változások alapján)

 

Gaborják Ádám ismerteti az alapszabályban kezdeményezett módosítás jogi hátterét és felolvassa a bevezetendő módosításokat. A tagság az Alapszabály módosítását egyhangúlag támogatja. Az alapszabály módosítását tanúként Áfra János és Bartók Imre hitelesítik.

 

 


 

8. napirendi pont egyéb ügyek

 

Braun Barna beszámol a JAK készülő új honlapjáról, a tagsági kártyáról, valamint a könyvheti terveiről. Gaborják Ádám továbbá elmondja, hogy új információként a Felügyelő Bizottságban változások várhatóak. Menyhért Anna a MISZJE 2014. május 20-ai közgyűlésén történt igazgatóváltás körüli vita miatt lemond. Az elnök ismerteti a részleteket, a felek álláspontját az ügyben, felhívja a figyelmet a következő, választásokat lebonyolító MISZJE-közgyűlésre, s hogy az igazgató által küldött levelet a honlapon is közzéteszik, s elképzelhetőnek tartja, hogy az augusztusi közgyűlés során új felügyelőbizottsági tag megválasztása válik szükségessé.

 

Az közgyűlést 2014. május 23. 19:45-órakor a levezető elnök lezárja.

 

Kelt Budapesten, 2014. május 23-án.

 

Gaborják Ádám                                                                       Kassai Zsigmond

elnők                                                                                      jegyzőkönyvvezető

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Urbán Ákos és Sepsi László

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.